Sunday, 18 May 2008

Learning Dutch


Frases importantes quando se vai às compras:

"Wie kan ik dan helpen?"
Quem posso ajudar?

"Wie is er aan de beurt?"
Quem está a seguir?

"Ik ben ann de beurt."
Sou eu. É a minha vez.

"Zegt u het maar"
Diga.

"Ik wou een stuk jonge kaas"
"Quero um pedaço de queijo novo."

"Hoe zwaar mag het zijn?"
"Quantas gramas quer?"

"Anderhalf pond."
"500 gramas."

"Wilt u even proeven?"
"Quer provar?"

"Graag.Mmmmm, ja, lekker."
"Claro!Mmmm, sim, saboroso!"

"Anders nog iets?"
"Mais alguma coisa?"

"Ja, een pakje boter."
"Sim, um pacote de manteiga."

"Hoeveel is het?"
" Quanto é?"

"Dat is dan €6 bij elkaar."
"São €6 por tudo."

"Heeft u terug van €50?"
"Tem troco de €50?"

"Ja, ik heb. Alstublieft".
"Sim, tenho. Por favor,..."

"Dank `u wel."
"Obrigado."

"Tot Ziens!"
"Até à vista!"

No comments: